KRIEGERDENKMAL
Háborús emlékmű

Funde aus der älteren und jüngeren Jungsteinzeit – Grabungen bei der Fundierung des Kriegerdenkmales 1935
Leletek az idősebb és fiatalabb neolitikus korszakból – ásatások a Háborús emlékmű alapjainak kiásásakor 1935-ben

Im Zuge der Fundierung der Südmauer des Kriegerdenkmales im Herbst 1935 konnten in rund 3 Metern Tiefe archäologische Fundmaterialien geborgen werden. Zahlreiche Funde belegen die Besiedlung des Höhenrückens von Burg ab dem 5. Jahrtausend v. Chr.

1935 őszén a Háborús emlékmű déli falának alapozása során régészeti leleteket találtak körülbelül 3 méteres mélységben. Számos lelet igazolja az i. e. 5. évezredtől fellelhető település nyomait Burg magaslati gerincén.
Reibsteine wurden zum Zerkleinern von Getreide, also zur Produktion von Mehl benutzt

A dörzsölőköveket gabonafélék zúzására, azaz liszt előállítására használták.


Keramikfragment mit Linienzier, Linearbandkeramische Kultur, 4500 v. Chr.

Kerámia töredékek a korai neolitikum vonaldíszeivel (vonaldíszes kerámia kultúra, i. e.


Tüllenlöffelfragmente, mit Holzstiel versehene Keramiklöffel

Öblös kanál töredékek, kerámia kanalak fa nyéllel.